Werkwijze

 

Westerbos Mediation werkt volgens de MfN gedragsregels en het MfN Mediation Reglement.

1) Kennismakingsgesprek;

Voorafgaand aan de mediation vindt een kort kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek staan de procedure en het beantwoorden van vragen centraal. Er zal worden getoetst of de zaak geschikt is voor mediation en of de partijen voldoende bereid zijn tot het oplossen van het conflict.

2) Mediation-overeenkomst;

Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een Mediation-overeenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

3) De mediation;

Wanneer de mediation-overeenkomst getekend is, gaat het mediationproces van start. De mediator is procesbegeleider, brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. De mediator kiest geen partij, maar helpt de partijen in hun onderhandelingsproces. Geen juridische standpunten, maar hun werkelijke belangen en de toekomst staan daarbij voorop.

 4) Het resultaat;

De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Dit geldt zowel bij persoonlijke als  zakelijke kwesties. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win situatie op. De gemaakte afspraken kunnen in een (vaststellings) overeenkomst worden vastgelegd. Daarmee wordt de mediation afgesloten.