Familieconflicten

 

Familieconflicten komen overal voor. Veelal zijn ze voor de buitenwereld niet zichtbaar. Zij veroorzaken veel verdriet en kunnen de onderlinge relaties ernstig verstoren.

Familieconflicten zijn zeer belastend, omdat zij het normale familieleven blokkeren. Misschien herkent u deze familieconflicten:

  • U kunt het niet eens worden met uw zus of broer over de zorg voor uw bejaarde ouders;
  • U bent niet gewenst op de verjaardag van uw kleinzoon of dochter;
  • U hebt ruzie met uw broer of zus over de gang van zaken in het familiebedrijf;
  • Uw zoon of dochter heeft u al geruime tijd niet gesproken of gezien door een ouder-kind conflict;
  • Perikelen rondom een erfenis dreigen uw familie uiteen te rukken.

Zelfs in hechte families kunnen de spanningen hoog oplopen. Met behulp van mediation kunnen vastgelopen relaties in een familie vaak weer worden hersteld en kunnen gezinsleden weer op een normale manier met elkaar communiceren.

De ervaring leert dat familieconflicten vaak symbool staan voor dieper liggende problemen. Alleen het conflict oplossen is meestal niet voldoende, de oorzaak ligt vaak dieper in de familierelatie.