Wat is Mediation?

 

“Tijdens een mediationgesprek proberen partijen onder begeleiding van een mediator tot een oplossing te komen voor hun geschil of kwestie. Dit betekent dat de mediator alleen de gesprekken begeleidt en zich niet bemoeit met de inhoud van de mediation. Zo blijft de mediator neutraal en is de oplossing van de partijen zelf”

Er zijn wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden, inclusief de mediator. Dit is om de gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mediation is vrijwillig, dit betekent dat iedereen op ieder moment mag beslissen om te stoppen. Gesprekken zijn vertrouwelijk en daarom dient een ieder zich te houden aan geheimhouding.Het is mogelijk om het resultaat van de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. Deze afspraken zijn dan rechtsgeldig.

Een van de voordelen van mediation ten opzichte van rechtspraak is dat bij een geslaagde mediation sprake is van een win-win situatie voor beide partijen. Daarnaast is de procedure sneller en minder kostbaar. Na een paar gesprekken kan er al een oplossing bereikt zijn. Dit maakt mediation daarom ook minder kostbaar dan de gang naar een rechter. Verder kan mediation er ook toe bijdragen dat een verstoorde verhouding tussen partijen blijvend verbetert.