Tarieven

 

Een oriënterend gesprek is kosteloos. Tijdens dit gesprek staan de procedure en het beantwoorden van vragen centraal. Er zal worden getoetst of de zaak geschikt is voor mediation en of de partijen voldoende bereid zijn tot het oplossen van het conflict, en of er een juiste klik tussen ons is.

Laag inkomen?

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand en heet een toevoeging. Met een toevoeging betaalt elke partij niet meer dan € 53,00 of € 103,00 voor het gehele mediationtraject.

 Westerbos Mediation is bevoegd om bij de Raad van Rechtsbijstand een zogenaamde ‘toevoeging’ aan te vragen. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org.

Veel rechtsbijstand verzekeringen hebben Mediation in hun pakket. Afhankelijk van uw type verzekering vergoeden zij ook vaak een groot gedeelte van de kosten.

Als voor u bovenstaande  financiële ondersteuning niet in aanmerking komt bedraagt het uurtarief  € 175,00  (€ 87,50  per partij) incl. 21% BTW. Vaak worden de kosten evenredig door partijen verdeeld maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.